Vad är ett Frilans-hanteringssystem (FMS)

Ett frilans-hanteringssystem är en mjukvarulösning som hjälper företag att effektivisera sitt engagemang med frilansare i stor skala. Det erbjuder många funktioner som hanterar komplexa operativa behov hos företag med en stor frilansare arbetskraft, såsom onboarding, efterlevnad screening, uppgifter förvaltning eller betalningar automatisering.

Framtidens arbete har anlänt. Vad yrkesarbetare definierar som “arbete” och hur de väljer att arbeta har drastiskt förändrats under det senaste decenniet. Enbart i USA har antalet frilansare vuxit med 3 700 000 sedan 2014, som för närvarande utgör mer än en tredjedel av den amerikanska arbetskraften. Globalt finns det cirka 77 000 000 frilansare i USA, Europa och Indien, och den siffran kommer bara att fortsätta att gå upp.

För att anpassa sig till skiftande landskap, företag har också påskyndat sin användning av frilansare, vilket framgår av den 26% tillväxt i projekt som köps via online frilans plattformar mellan 2016 och 2017. Dessutom förväntar sig ungefär 40% av företagen i världen att se en högre utnyttjandegrad av betingade arbetskraft-inklusive frilansare, entreprenörer och gig Workers-under de kommande 5 åren. Därför har många framåtblickande organisationer, som Deloitte, PwC, Washington Post och Microsoft, börjat bygga flexibla talang nätverk som ett svar på den pågående arbetskrafts omvandlingen.

Navigation