ADSL

Förkortningen ADSL står för den tekniska termen Asymmetric Digital Subscriber Line och hänvisar till en standard som ofta används för bredbandsanslutning till Internet system DSL. ADSL tillåter koppar twin wire, konventionellt används för telefoni, för att överföra data med hög bandbredd. Överföringshastigheterna för uppladdning och nedladdning är asymmetriska och återspeglar den gemensamma användningen av internetkonsumenter. Nedladdningshastigheten är en multipel av uppladdningshastigheten. Med ökande signalförlust i koppartråd vid höga frekvenser är den maximala överföringshastigheten starkt beroende av avståndet från användaren till det lokala utbytet. FJÄRRTERMINALEN för ADSL-anslutningen och ADSL-modemet eller routern bildas av nätverksoperatörens DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). Den hanterar ett antal ADSL anslutningar och drivs som en inomhus DSLAM vid Central exchange eller som en utomhus DSLAM i en gata skåp eller på någon annan central punkt.

Navigation